Informatiefilm geproduceerd in samenwerking met Mark Bakker. Het waterschap gebruikt deze film om betrokkenen te informeren over een groot project rondom dijkversterkingen. Krijn Schuitemaker was betrokken bij de totstandkoming van het script, voice-overtekst en deed de interviews.